Održivi razvoj

Održivi razvoj

Naš pristup prema ekološkom konceptu

Od faze koncepta, naše tehničke ekipe rade na maksimalnom ograničavanju mogućeg utjecaja vozila na okoliš i to u svakoj etapi njihova vijeka trajanja.

Smanjenje emisije CO2 najvažnija je obveza. Po tom pitanju djelujemo na nekoliko razina: smanjenju mase vozila, učinkovitosti motora, poboljšanje aerodinamičnosti… Prednost dajemo učinkovitim i pouzdanim rješenjima koja su prilagođena različitim tržištima, kako bi se na globalnoj razini odgovorilo na problem efekta staklenika.

Tehnologije budućnosti

Naši inženjeri aktivno rade na tehnološkim rješenjima kojima je cilj snažan zaokret po pitanju utjecaja automobila na okoliš. Razvoj sustava Stop & Start od 2010. godine, hibridna rješenja od 2011. ili pak projekti vozila bez emisija, marki DS moraju omogućiti učvršćivanje položaja u segmentu hibridnih vozila s malom količinom emisija CO2.

Korištenje izvora energije i mogućnosti recikliranja

Osim boljeg upravljanja potrošnjom i emisijom CO2 i drugih zagađivača, cilj je naše ekološki svjesne politike poboljšati uporabu prirodnih izvora energije zahvaljujući pažljivim odabirom materijala koji ulaze u sastav vozila. Također ulažemo trud u smanjenje mogućeg utjecaja otpadnih vozila na okoliš promicanjem njihovog recikliranja.

Kako bi se smanjio utjecaj materijala na okoliš uporabom recikliranih i prirodnih materijala, prilikom izrade vozila ulaže se poseban trud kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio utjecaj novog DS vozila na okoliš.

Tvornice u skladu s normom ISO 14001

Sustav upravljanja okolišem koristi se na svim našim mjestima proizvodnje. Temelji se na međunarodnoj normi ISO 14001, koja služi kao svjetski priznati standard upravljanja i organizacije.

Pokrenut prije više od deset godina, postupak certificiranja postao je potpun u našim tvornicama, koje su sve certificirane u skladu s normom ISO 14001 od kraja 2007. Za tu se normu (koja postoji od 1996.) zahtijeva provedba sredstava nadzora, kontrole i mjerenja učinaka procesa na okoliš. Kao bi se to postiglo, za njezinu se primjenu zahtijeva prikladno obrazovanje cjelokupnog osoblja.

Automobilska industrija bavi se različitim djelatnostima: lijevanjem, obradom, prešanjem, kovanjem, obradom površine, lakiranje, sklapanje… Iako korištenje tih pogona ne predstavlja „visok rizik za okoliš” (u smislu koji je utvrđen europskom Direktivom Seveso iz 1996.), ono proizvodi niz učinaka na okoliš kojima nastojimo upravljati na najbolji mogući način:

1. Lakirnice: od 1995. smanjili smo po vozilu više od 50 % emisija hlapivih organskih spojeva (HOS) koji proizlaze iz razrjeđivača boje.

2. Ljevaonice: zahvaljujući uporabi visokotehnološke opreme (rasplinjavanje na osnovi plazme) i razvoja sredstava nadzora, uspjeli smo znatno smanjiti emisiju prašina iz ljevaonice.

3. Potrošnja vode: štednja vode glavni je cilj u svakom od naših industrijskih postrojenja. Tom se politikom omogućilo da od 1995. godine potrošnju vode po proizvedenom automobilu smanjimo za 2,5 puta.

4. Ponovna upotreba do 94 % otpada iz proizvodnje: naše tvornice proizvode oko 700 000 tona metalnog otpada godišnje koji se ponovno upotrebljava u odjelu čelika i u ljevaonici. U sektoru za ponovno uporabu, iskorištava se 82 % drugog otpada. Sveukupno, iznos ponovne uporabe je 94 %.

 

Održivi razvoj u srži mreže

Mreža marke DS preuzela je obveze kako bi aktivno sudjelovala u politici zaštite okoliša Marke do kraja vijeka trajanja vozila.

U upravljanju zaštitom okoliša aktivno djelujemo u skladu s tri ključna kriterija:
– odlukom da preuzimamo i prikupljamo rabljene dijelove automobila unutar mreže preko ovlaštenih centara;
– regulatornim usklađivanjem mreže s nacionalnim i europskim propisima;
– sljedivošću u svrhu praćenja vijeka trajanja rabljenih dijelova čime se osigurava njihovo ispravno recikliranje.

Savjesnost i odgovornost
Nakon Pariškog salona 2008. godine uveli smo pristup u zaštiti okoliša „GreenPact”. Njegov je cilj pomoći francuskoj trgovačkoj mreži Marke u usklađivanju s razvojem zakonodavstva i u boljem upravljanju utjecajem na okoliš (upravljanje otpadom, skladištenje kemijskih proizvoda, sljedivost dijelova koji se više ne upotrebljavaju…).
Zato se GreenPact oslanja na cjelovit niz instrumenata za osvještavanje i olakšava kontakte između mreže i drugih specijaliziranih dionika (tijela za prikupljanje i zbrinjavanje rashladnih tekućina…).

Prikupljanje i upravljanje

Već više od petnaest godina pokrenuta je organizacija kojoj je cilj osigurati prikupljanje i zbrinjavanje otpadnih vozila u uvjetima koji su u skladu sa što boljom zaštitom okoliša.
Prikupljanje i preuzimanje otpada koji nastaje u djelatnostima servisiranja i održavanja organizirano je u skladu s metodama upravljanja proizvodima izvan uporabe (PIU) te u Francuskoj djeluju u okviru sustava GreenPact.

Uklanjanje onečišćenja

Prilikom osmišljavanja svakog vozila vodi se računa o fazi uklanjanja onečišćenja na kraju vijeka trajanja te se utvrđuje opseg zagađenja koje to vozilo može proizvesti. Primjer: na najnižu točku spremnika za gorivo fizički se stavlja oznaka kako bi se olakšalo njegovo pražnjenje. Isto tako, za svaki element koji se u fazi uklanjanja onečišćenja mora ukloniti naši su inženjeri unaprijed razvili postupak rastavljanja.